INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM W PLACÓWCE MONITORINGU WIZYJNEGO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie Rodo) przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych w naszej placówce.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Przedszkole nr 428 z siedzibą w Warszawie 03-185 przy ul. Myśliborskiej 35 zwany dalej Administratorem lub Placówką.
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: tel.: +48 570 926 788 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres: ul. Boya-Żeleńskiego 6/38, 00-621 Warszawa.
  • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 108a ustawy Prawo oświatowe.
  • Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Placówki, a także ochrona mienia należącego do Placówki.
  • Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub realizacją uprawnienia. Ponadto Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Są to przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych bądź ewentualnie firmy ochroniarskie, których pracownicy mają dostęp do monitoringu w ramach wykonywania umowy dotyczącej ochrony osób i mienia.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  • Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  • Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

Sekretariat:

Godziny pracy sekretriatu:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - dzień wewnętrzny
03-185 Warszawa, Ul. Myśliborska 35.
Telefon: +48 22 300 22 77
e-mail: sekretariat@przedszkole428.pl

Godziny otwarcia przedszkola:

Poniedziałek: 6.30 - 17.30
Wtorek: 6.30 - 17.30
Środa: 6.30 - 17.30
Czwartek: 6.30 - 17.30
Piątek: 6.30 - 17.30

Portal BiP:

śledź nas też w mediach społecznościowych: