ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W KONKURSIE PLASTYCZNYM

"MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 

 

I. Cele konkursu :

 • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej.
 • promowanie postaw patriotycznych u dzieci.
 • upowszechnianie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym
 • uczczenie 100 -rocznicy odzyskania niepodległości
 • rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną

 

II. Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola nr 428 w Warszawie.
 2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej. Pracę może wykonać: rodzic z dzieckiem lub nauczyciel z dzieckiem. Praca płaska, technika dowolna, format A3, A4. Ma to być krajobraz, symbole narodowe, miejsce itp. (farby, kredki, wyklejanka, wydzieranka itp.). Nie używamy materiałów sypkich.
 3. Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy:
 4. Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna, wiek.
 5. Prace należy dostarczać osobiście do Moniki Ostrowskiej lub Justyny Pupiec (grupa Biedronki) do dnia 31.10.2018r

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi: 09.11.2018r
 • I, II i III miejsce zostanie nagrodzone.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób. 
 • Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

 

 

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

Sekretariat:

Godziny pracy sekretriatu:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - dzień wewnętrzny
03-185 Warszawa, Ul. Myśliborska 35.
Telefon: +48 22 300 22 77
e-mail: p428@eduwarszawa.pl
e-mail: sekretariat@przedszkole428.pl

Godziny otwarcia przedszkola:

Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek: 7.00 - 17.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 17.00

Portal BiP:

śledź nas też w mediach społecznościowych: