ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

"TO WSZYSTKO POLSKA"

I. Cele konkursu :

 • Uczczenie 100 - rocznicy odzyskania niepodległości.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywanie różnorodności piękna naszego kraju.

II. Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z Przedszkola nr 428 w Warszawie.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia o wymiarach 15x21cm (format A5). Wywołane zdjęcie powinno ukazywać ciekawe miejsce z naszego miasta. Nie może przedstawiać postaci.
 3. Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy: Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna, wiek.
 4. Prace należy dostarczać osobiście do Moniki Ostrowskiej lub Justyny Pupiec (grupa Biedronki) do dnia 31.10.2018r
 5.  

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi: 09.11.2018r
 • I, II i III miejsce zostanie nagrodzone.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.  Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

Sekretariat:

Godziny pracy sekretriatu:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - dzień wewnętrzny
03-185 Warszawa, Ul. Myśliborska 35.
Telefon: +48 22 300 22 77
e-mail: p428@eduwarszawa.pl
e-mail: sekretariat@przedszkole428.pl

Godziny otwarcia przedszkola:

Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek: 7.00 - 17.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 17.00

Portal BiP:

śledź nas też w mediach społecznościowych: