Szanowni Rodzice miło mi poinformować, iż nasze przedszkole bierze udział w projekcje współfinansowanym ze środków unijnych
„Wyrównujemy szanse na lepszy start”.

Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-e035/20.
Przewidziany okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.01.2023 r.

Projekt zakłada następujące cele: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 428 oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej i wyposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli.   

Wartość projektu wynosi 300 400,00  zł, w tym wkład własny: 60 480,00 zł

Dofinansowanie UE: 239 920,00zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci z różnymi trudnościami oraz tych z opiniami i orzeczeniami.

W ramach w/w projektu odbędą się następujące zajęcia z:

  1. Logoterapii, którymi zostanie objęte 50 dzieci.
  2. Terapii tanecznej - ćwiczące koordynację ruchową, dla 40 dzieci.
  3. Zajęcia z alpakami wspierające rozwój społeczno-emocjonalny- dla 36 dzieci.
  4. Bajkoterapia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych- dla 72 dzieci.
  5. Arteterapia z elementami plastyki, muzyki i tańca- dla 64 dzieci.

 

Rodzie wybranych przez nauczycieli i dyrektora dzieci zostaną w październiku  poproszeni o wypełnienie właściwych formularzy tzw. zgody na zajęcia i dostarczenie ich do nauczycielek w grupach.

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

Sekretariat:

Godziny pracy sekretriatu:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - dzień wewnętrzny
03-185 Warszawa, Ul. Myśliborska 35.
Telefon: +48 22 300 22 77
e-mail: sekretariat@przedszkole428.pl

Godziny otwarcia przedszkola:

Poniedziałek: 6.45 - 17.15
Wtorek: 6.45 - 17.15
Środa: 6.45 - 17.15
Czwartek: 6.45 - 17.15
Piątek: 6.45 - 17.15

Portal BiP:

śledź nas też w mediach społecznościowych: