Szanowni Rodzice miło mi poinformować, iż nasze przedszkole bierze udział w projekcje współfinansowanym ze środków unijnych
„Wyrównujemy szanse na lepszy start”.

Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-e035/20.
Przewidziany okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.01.2023 r.

Projekt zakłada następujące cele: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 428 oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej i wyposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli.   

Wartość projektu wynosi 300 400,00  zł, w tym wkład własny: 60 480,00 zł

Dofinansowanie UE: 239 920,00zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci z różnymi trudnościami oraz tych z opiniami i orzeczeniami.

W ramach w/w projektu odbędą się następujące zajęcia z:

  1. Logoterapii, którymi zostanie objęte 50 dzieci.
  2. Terapii tanecznej - ćwiczące koordynację ruchową, dla 40 dzieci.
  3. Zajęcia z alpakami wspierające rozwój społeczno-emocjonalny- dla 36 dzieci.
  4. Bajkoterapia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych- dla 72 dzieci.
  5. Arteterapia z elementami plastyki, muzyki i tańca- dla 64 dzieci.

 Rodzie wybranych przez nauczycieli i dyrektora dzieci zostaną w październiku  poproszeni o wypełnienie właściwych formularzy tzw. zgody na zajęcia i dostarczenie ich do nauczycielek w grupach.


 

 

 

 

Projekt grantowy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”,
realizowany przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy.

 

Celem projektu jest opracowanie standardów usług asystenckich ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa 2:- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.10.- Wysoka jakość systemu oświaty.

 

PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT

 

  • Fundacja Edukacyjna ODITK,
  • Fundacja Fundusz Współpracy,
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Okres realizacji projektu 01.03.2022 roku do 31.07.2023 roku.
Środki finansowe (grant) zostały przyznane w wysokości 574 428,60 zł..

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

Sekretariat:

Godziny pracy sekretriatu:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - dzień wewnętrzny
03-185 Warszawa, Ul. Myśliborska 35.
Telefon: +48 22 300 22 77
e-mail: p428@eduwarszawa.pl
e-mail: sekretariat@przedszkole428.pl

Godziny otwarcia przedszkola:

Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek: 7.00 - 17.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 17.00

Portal BiP:

śledź nas też w mediach społecznościowych: