Adaptacja w przedszkolu


Drodzy Rodzice!

Ruszamy 1 września 2018 roku. Wszystkie działania na terenie przedszkola przebiegają zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w przetargu na dokończenie budynku.


Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza, która ma pomóc rodzicom zrozumieć swoje dzieci, a dzieciom - wyrosnąć na mądrych dorosłych, umiejących podejmować samodzielne decyzje.

Pozytywna Dyscyplina to rozwijana od ponad 30 lat klasyczna metoda wychowawcza, mająca swe korzenie w ideach austriackiego lekarza i psychologa Alfreda Adlera, który już w latach dwudziestych XX wieku mówił o potrzebie stworzenia ustrukturyzowanej metody wychowawczej.


Adaptacja w przedszkolu

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

Sekretariat:

Godziny pracy sekretriatu:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - dzień wewnętrzny
03-185 Warszawa, Ul. Myśliborska 35.
Telefon: +48 22 300 22 77
e-mail: sekretariat@przedszkole428.pl

Godziny otwarcia przedszkola:

Poniedziałek: 6.45 - 17.15
Wtorek: 6.45 - 17.15
Środa: 6.45 - 17.15
Czwartek: 6.45 - 17.15
Piątek: 6.45 - 17.15

Portal BiP:

śledź nas też w mediach społecznościowych: