Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2023 r. harmonogram zapisów 

Data: od - do Etap zapisów/czynność rodzica
4 kwietnia
od godz. 12:00
20 kwietnia
do godz. 20:00 
Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.
- dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
- dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"
4 kwietnia
od godz. 12:00
21 kwietnia
do godz. 16:00 
Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.
10 maja
godz. 13:00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
10 maja 24 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
29 maja
godz. 13:00
Informacja o przyjęciu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
Zapisy na wolne miejsca 
30 maja
godz. 14:00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
31 maja
godz. 9:00
5 czerwca
do godz. 16:00
Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
6 czerwca 9 czerwca Rozpatrywanie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
12 czerwca
od 13:00
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
13 czerwca
godz. 16:00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów. Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Jan Paweł II

Sekretariat:

Godziny pracy sekretriatu:
Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek - dzień wewnętrzny
03-185 Warszawa, Ul. Myśliborska 35.
Telefon: +48 22 300 22 77
e-mail: p428@eduwarszawa.pl
e-mail: sekretariat@przedszkole428.pl

Godziny otwarcia przedszkola:

Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek: 7.00 - 17.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 17.00
Piątek: 7.00 - 17.00

Portal BiP:

śledź nas też w mediach społecznościowych: